TỔ ĐÌNH TAM BỬU TỰ Ba Chúc - An giang
♠♠๑۩۞۩๑ -KỲ HƯƠNG TỰ- ๑۩۞۩๑♠♠
Trang này được thực hiện bởi các đồng đạo TỨ ÂN HIẾU NGHĨA - TIỀN GIANG

26 tháng 12, 2010

NĂM ÔNG THẺ CỦA BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

2 nhận xét Các liên kết
Không phải ở Việt Nam phải đợi tới năm 1849 Đức Phật Thầy Tây An mới xuất hiện mở ếm, và cũng không phải đợi đến năm 1714 mới có Mạc Cửu ở Hà Tiên, mới có ếm đối với nhân tài trong nước, mà một số nhà phong thủy nổi tiếng như :
1) Cao Biền : thời nhà Đường Trung Quốc vừa là tướng, vừa là nhà phong thủy chuyên đi ếm khắp nơi.
2) Hoàng Phúc : là tướng giỏi đời Đường Trung Quốc, tiếp tục Cao Biền trấn ếm nước Nam để không thể nào có được những nhân tài xuất chúng.
3) Mạc Cửu : được vua Tàu nhà Thanh sai sang đất Việt giả khổ nhục kế để thực hiện mưu đồ.
4) Sư Chân Nhân (852 - 936) : phá ếm của Cao Biền.
5) Thiền sư Định Không : tu chùa Quỳnh Lâm, từng mở ếm của Cao Biền.
6) Sư Vạn Hạnh : người tâu lên vua Lê Đại Hành dời đô vào Thăng Long tránh những sự ếm đối của Tàu, và chọn nơi có long huyệt.
7) Tả Ao Nguyễn Đức Hiền : người làng Tả Ao, ngài lưu sách phong thủy nói rõ sự thấp cao cho người đời biết mà tránh ếm của người Tàu.
8) Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : tiên đoán thần tài về sự thịnh suy nước Việt… nhất là mở cõi phương Nam.
9) Đức Bổn Sư Núi Tượng mở ếm tại Thủy Đài Sơn.
10) Ông đạo Lập mở ếm ở Bài Bài.

Đã cùng xuất hiện 05 cây thẻ của Phật Thầy Tây An cùng các đệ tử phá trấn ếm là việc thường đối với những bậc tu hành đã có thần thông như: Thiền sư Định Không, Sư Chân Nhân, Sư Vạn Hạnh… đều xuất hiện mở ếm của các nhà phong thủy Tàu với ý chính là “trấn ếm những vùng đất tốt ở Việt Nam” vì : “Địa linh sinh nhân kiệt” nên 5 Ông Thẻ xuất hiện vào thời Đức Phật Thầy Tây An cũng không ra ngoài lẽ đó.

Vào năm 1851, Phật Thầy Tây An chỉ giáo cho Trần Văn Thành (Đức Cố Quản) và số tùy tùng lên núi tìm gỗ “lào táo” là loại gỗ chắc để làm trụ cột, gọi là “cây thẻ”; khi tìm được gỗ, cho vuốt búp sen và khắc bốn chữ “Bửu Sơn Kỳ Hương”.

Cây thẻ bằng gỗ “lào táo” trấn tại vùng Thất Sơn.